Skip to the content

Rörtråd Nickelbas

Nedan är våra rörtrådar för svetsning av nickelbaslegeringar såsom tex 254 SMO och Inconel 600 eller cladding på olegerade stål, rostfria stål eller nickelstål. Kan även användas för sammanfogning av olikartade stål.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 625 FCW-PW

Rörtråd för svetsning och cladding av nickellegeringar såsom 625(NiCrMo3), 825 och liknande, för svetsning av olikartade nickelstål mot varandra eller mot andra legerade och rostfria stål samt mot stål utsatta för låga temperaturer. Jämfört med solidtråd har man flera fördelar med den här tråden: Bättre svetsegenskaper, minimalt sprut och stabilare ljusbåge. Framtagen för svetsning i alla lägen.

Meltolit 82 FCW

Nickellegerad rörtråd som används för reparation och sammanfogning av nickellegeringar, lågtemperaturstål (ned till – 196ºC) Inconel 600, Incocloy 800 och andra varmhållfasta stål. Utmärkt för sammanfogning av artskilda material som rostfritt stål/låglegerat stål, rostfritt stål/nickellegerade stål och buffertlager för svårsvetsade stål. Spricksäkert gods, väldigt motståndskraftigt mot syra, salt och alkaliska lösningar samt oxiderande och frätande atmosfär. 

Typiska applikationer: Ugnsdelar, värmebehandlade delar, cementbruk, kemisk industri, petrokemisk industri, reparations och underhållsverkstäder.