Skip to the content

Rörtråd Hårdpåsvetsning / Ytbeläggning

När det gäller hårdpåsvetsning är rörtråd den absolut främsta och vanligaste svetsmetoden tillsammans med MMA-elektroder. Vi har ett mycket stort sortiment av rörtrådar för diverse applikationer. Många av rörtrådarna finns både som gasskyddade där man använder sig av en skyddsgas vid svetsningen och självskyddade (OA) där ingen extra skyddsgas behövs. Vid hårdpåläggning är det alltid bra att lägga ett buffertlager med en mjukare tråd för ökad livslängd och slittålighet samt undvika sprickbildning. I dessa fall rekommenderar vi Meltolit 707 eller DURMAT FD 200K som buffertlager. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 707 FCW

Rutil rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet. 

Meltolit 707 MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Mycket god inträngning och hög effektivitet. 

DURMAT FD 200K

Rutil rörtråd av typen Cr19/Ni9 (307) som används speciellt som bufferttråd före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet men även vid svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet. Svetsat gods blir 180-200 HB men arbetshärdar upp till 400HB.

DURMAT FD 250K

Rutil rörtråd av Mn-Cr typ som används både som bufferttråd före hårdsvetsning och för svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag. Speciella applikationer: Reparation av Manganskopor och skyfflar, höghållfasta verktygsstål och stansar, kopplingar, kranhjul, underreden och växelhjul. Svetsat gods blir 200-250 HB men arbetshärdar upp till 450-500 HB.

Meltolit 725 M

Rörtråd för påsvetsning.Medelhård rörtråd för ytbeläggningar.Svetsgodset är svarvbart .Påsvetsning av slitagedelar, räls,skenkors, hjulflänsar, bärhjul, rullar, axlar, drev, pumphjul och ventiler.

Meltolit 730

Rörtråd för påsvetsning av hjulbanor, rälskorsningar, rälskopplingar, hjul och andra applikationer utsatta för tryck och slitage. Ger fina svetsfogar, lite sprut och mjuk övergång.

Meltolit 730MnCr

Rutil rörtråd med högt motstånd mot både högt tryck och slag. Svetsgodset är arbetshärdande och står emot oxidation och högre temperaturer. Används för påsvetsning och uppbyggnad på konstruktioner av manganstål. Speciella applikationer: Påsvetsning och reparationer på rälskorsningar, slaghammare, stänger och kuggar på krossar. Finns som självskyddande (OA) och gasskyddad (G).

rörtråd påläggning

Meltolit 740 M

Lik Meltolit 725 men hårdare, ca 425 HB.

Meltolit 750 M

Medelhård rörtråd för påsvetning för ytbeläggningar. Beständig mot abrasivt slitage samt tryck och slagpåkänning. Högayttryck. Slitagedelar, transportrullar, grävtänder och maskindetaljer/maskindelar samt krossverktyg.

rörtråd påläggning

Meltolit 760 M

Hård rörtråd för påsvetsning på arbetsstycken utsatta för slitage. Högt utbyte med god beständighet mot slitage . Beständig mot abrasivt slitage samt tryck och slagpåkänning. Påsvetsning på slitagedelar till maskiner (ex jordbearbetningsmaskiner, transportörer etc.), kanter, knivar, tänder, valsar, sandtransportörer, pumpar, grävtänder samt maskindelar.

DURMAT FD 600 TIC

Flussfylld rörtråd innehållande titankarbider och används där en kombination av slitage, högt tryck och slag förekommer. Speciella applikationer: Krossar av hårda material, flismaskiner, asfaltknådare, rullpressar och vertikala krossrotorer. Hårdhet: 56-58 HRC

DURMAT FD 601

DURMAT FD 601 är en flussfylld rörtråd för  hårdpåläggning där svetsgodset ger en CrMoWv legering med en hårdhet upp till 60 HRC även med relativt långsam avsvalning. Vid förvärmning tillsammans med långsam avsvalning har tråden bra motståndskraft mot sprickbildning. God värmeresistens. Speciella applikationer: Delar utsatta för slitage, slag och kompression, sandpumpar, dräneringspumpar, verktygsskarvar etc. Finns som gasskyddad eller OA(open arc).

DURMAT FD 609

Flussfylld rörtråd med hög kromhalt där svetsgodset får högt motstånd mot slag och medium abrasion. Trots sin hårdhet på 55-57 HRC är svetsgodset sprickfritt även vid svetsning i flera lager och kan användas upp till 700°C. Finns som gasskyddad eller OA(open arc). Typiska applikationer: Krossar, stenkrossar, skärverktyg och vätskebehållare.

påläggning rörtråd

DURMAT FD 51

Nb-Cr legerad rörtråd för påsvetsning på arbetsstycken utsatta för kraftigt nötande slitage. Ger full hårdhet i 1:a lagret men ger bäst resultat vid svetsning av två lager. Kan inte värme- eller maskinbearbetas efter svetsning. Finns som gasskyddad eller OA(open arc). Typiska applikationer: Flismaskiner, pumpar, transportskruvar, plogar, fläktblad mm. 58-59 HRC.

DURMAT FD 55

Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- och kolhalt med utmärkt motstånd mot abrasion och medium slag. Tråden kan användas när objektet utsätts för abrasion kombinerat med korrosion. Bäst resultat får man vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Ytan kan inte bli värmebehandlad eller maskinbearbetad efter svetsning och vi rekommenderar att använda Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K som buffertlager. 

DURMAT FD 55Mo

Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- och kolhalt med utmärkt motstånd mot abrasion och medium slag. Tråden kan användas när objektet utsätts för abrasion kombinerat med korrosion. Den extra halten av 1.3 % Mo gör svetsgodset mer värmebeständigt jämfört med DURMAT FD 55. Bäst resultat får man vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Ytan kan inte bli värmebehandlad eller maskinbearbetad efter svetsning och vi rekommenderar att använda Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K som buffertlager. 

DURMAT FD 59 L

Rörtråd med högt innehåll av kromkarbider. Kan användas vid hög abrasion och korrosion förväntas. Objektet bör förvärmas till 450°C och efter svetsning långsamt avsvalnas i ex ugn. Bäst resultat nås vid svetsning av två lager med maximalt 8mm svetsgodstjocklek. Svetsgodset kan ej värmebehandlas eller maskinbearbetas. Innan svetsning på tidigare pålagda ytor rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller Durmat 200K. Speciella applikationer: Pumpar, mixerdelar, impellrar och skruvar, speciellt när dessa utsätts för abrasion och korrosion.

DURMAT FD 62

DURMAT FD 62 är en rörtråd med hög kol och kromhalt speciellt för påläggning av delar utsatta för extremt mineralt nötande slitage. För bästa resultat ska man undvika att belägga delar utsatta för högt tryck och slag. FD 62 bör läggas på i maximalt 2 lager om max 10mm. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K.

Speciella applikationer: Slitplåt, cementpumpar, muddringständer, tänder på avfallskrossar etc. Hårdhet 60-63 HRC. 

DURMAT FD 64

DURMAT FD 64 är en C-Cr-B -legerad flussfylld rörtråd resistent mot kraftig mineral abrasion vid förhöjda temperaturer. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K. 

Speciella applikationer: Cement industri, asfaltstransportörer, mineral och tegelstensindustri, gruvindustri och andra delar utsatta för kraftigt slitage i kombination med höga temperaturer. Hårdhet: 20° 63-65 HRC, 400°C 60 HRC, 600°C 46-48 HRC

DURMAT FD 65

DURMAT FD 65 är en flussfylld rörtråd resistent mot kraftig abrasion vid förhöjda temperaturer upp till 600°C. Tråden är ej slaggande och svetsbarheten är utmärkt. Bäst resultat uppnås vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Svetsen kan inte maskinbearbetas eller värmebehandlas. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K. 

Speciella applikationer: Smältugnstransportörer, ugnsskärmar, sinterkrossar, lastrännor på smältverk mm. Hårdhet: 20° 63-65 HRC, 400°C 61 HRC, 600°C 57 HRC, 800°C 52 HRC

DURMAT FD 78

C-Cr-V-Nb-legerad flussfylld rörtråd där påsvetsning mot extrem nötning krävs. Svetsgodset har en hög skrap och slitbeständighet. Kan inte värme- eller maskinbearbetas efter svetsning. Bäst resultat uppnås vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K. Tråden finns som gasskyddad eller självskyddad(OA).

Typiska applikationer: Sinterverk, gruvindustri, grusindustri, kedjor, betongpumpar och klinkerindustri. Hårdhet: 64-68 HRC.

DURMAT FD 79

Flussfylld rörtråd med höga halter av krom-, vanadium- och niobkarbider. Hög motståndskraft mot mineral nötning även vid förhöjda temperaturer. Bäst resultat ges vid svetsning av två lager. Svetsgodset bör inte utsättas för slag eller chock. Vid svetsning av känliga grunmaterial eller på tidigare påsvetsad yta rekommenderas ett buffertlager.  Speciella applikationer: Sand och betongpumpar, mixerdelar, skruvar, utrustning för kolgruvor, cement eller mineralindustri. Hårdhet: 64-68 HRC 

DURMAT FD 733

Flussfylld rörtråd innehållande extremt hårda kromkarbider och niobkarbider inbakade i en FeBC-matris. Svetsgodset är mycket finkornigt och extremt hårt, redan i första lagret får man upp till 67 HRC. Används främst för påläggning av delar som kräver hög abrasionsbeständighet men samtidigt kräver låg slag och slitstyrka upp till 450°C. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K. Finns som gasskyddad eller självskyddad(OA).

Typiska applikationer: Transportskruvar, sandverk, mudderverk, keramisk industri, fläktväggar, pumphus och brikettfabriker.

DURMAT FD 739

Järnbaserad flussfylld rörtråd innehållande komplexa karbider som är mer finmalda än de i andra hårdsvetstrådar för att få till ett bättre abrasivt och erosivt motstånd då kontaktytan blir större. Tråden används på delar som är utsatta för hög abrasiv och erosiv last som kan bli överlagrade av korrosiva attacker. Hårdhet: 67-70 HRC  

DURMAT NI-FD

Flussfylld rörtråd fylld med sammansmälta tungstenkarbider och en NiCrBSi-matris för extremt abrasivt slitage i kombination med korrosion. Legeringen har en låg smältpunkt mellan 900-1050°C och får en len och ren yta. Matrisen är mycket resistent mot syror, basiska vätskor, ly och annan korrosiv media. Speciella applikationer: Blandarblad, borrutrustning, skraparblad, industrier med verksamhet inom sand, grus, lera, keramik, (gruvind, gjuterier, krossverk). 

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co1

Koboltlegerad hårdpåsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, oxidation, värme och slitage. Ventiler, blandarskruvar, varmklippsverktyg, gjutdetaljer, klippegg.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co6

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning på detaljer som utsätts för kraftig korrosion, oxidation, värme och slitage. Hårdheten vid förhöjd temperatur upp till 900 C är en framträdande egenskap för S-6. Påsvetsning av ventilsäten i motorer, formverktyg, knivblad, transportskruvar, sänken, ventilsäten, pumpar. Används inom stål-, kemi och oljeindustri.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co12

Kobolt-Cr-Volframlegerad hårdsvetselektrod med hög värmebeständighet och med utsäkta egenskaper mot friktion. Speciellt lämplig för detaljer utsatta för värmechock, erosion, korrosion och temperaturslitage. För detaljer i miljöer med gas, ånga och hög syrahalt. För hårdpåläggning på extredorskruvar, varmklippsverktyg, dragverktyg och lagerytor.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co21

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning av detaljer som utsätts för temperatuväxlingar. Beständig mot slag, tryck och korrosion. Påsvetsning av gradningsverktyg, matriser, ventilsäten, turbiner, ventiler etc.

DURMAT FD 495

Rörtråd med rostfritt svetsgods med FeCrCoMo-legering. Högt slitageskydd vid förhöjda temperaturer, hög hållfasthet, högt skydd mot metall-metall gnidande nötning och termiska chocker. Speciella applikationer: Gjutpressar, värmegenomborrande stansar, sträckrullar, nyprullar etc.