Skip to the content

Rörtråd Hårdpåsvetsning / Ytbeläggning

När det gäller hårdpåsvetsning är rörtråd den absolut främsta och vanligaste svetsmetoden. Vi har ett mycket brett sortiment av rörtrådar för diverse applikationer. Många av rörtrådarna finns både som gasskyddade där man använder sig av en skyddsgas vid svetsningen och självskyddade (OA) där ingen extra skyddsgas behövs. Vid hårdpåläggning är det i många fall där objektet utsätts för en kombination av slag och nötning bra att lägga ett buffertlager med en mjukare tråd för ökad livslängd och slittålighet samt undvika sprickbildning. I dessa fall rekommenderar vi Meltolit 707 eller FD 200K, 240K eller 250K som buffertlager. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 707 FCW

Rutil rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet. 

Meltolit 707 MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Mycket god inträngning och hög effektivitet. 

DURMAT FD 200K

Rörtråd av typen Cr19/Ni9 (307) som används speciellt som bufferttråd före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet men även vid svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet. Svetsat gods blir 180-200 HB men arbetshärdar upp till 400HB. Finns som rutil slaggande som används med skyddsgas samt metallpulverfylld och icke slaggande som svetsas utan skyddsgas(OA).

DURMAT FD 240K

Austenitisk rörtråd med hög Mn-halt som används speciellt till att reparera likartade material eller som ytbeläggning på kolstål som utsätts för kraftiga slag och tryck. Speciella applikationer: Krossar, hammare, rälskorsningar, mudderverk etc. Svetsat gods blir 200-230 HB  och arbetshärdar till 400-450 HB. Finns som rutil slaggande som används med skyddsgas samt metallpulverfylld och icke slaggande som svetsas utan skyddsgas(OA).

DURMAT FD 250K

Rutil rörtråd av Mn-Cr typ som används både som bufferttråd före hårdsvetsning och för svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag. Speciella applikationer: Reparation av Manganskopor och skyfflar, höghållfasta verktygsstål och stansar, kopplingar, kranhjul, underreden och växelhjul. Svetsat gods blir 200-250 HB men arbetshärdar upp till 450-500 HB. Finns som rutil slaggande som används med skyddsgas samt metallpulverfylld och icke slaggande som svetsas utan skyddsgas(OA).

DURMAT FD 295 HY

Svetsgods av rostfri austenitisk typ med speciella legeringsämnen som bla cobolt. Svetsgodset är mycket tåligt mot korrosion, erosion och kavitation samt har ett högt motstånd mot varmsprickor. Längre livslängd än andra konventionella coboltlegeringar, 410NiMo eller andra martenitiska kromstål. Typiska applikationer är objekt utsatta för kavitation och erosion såsom vattenturbiner eller hydraulik och gaskomponenter. 

Meltolit 725

Rörtråd för påsvetsning. Medelhård rörtråd för ytbeläggningar där svetsgodset går att bearbeta. Påsvetsning av slitagedelar, räls,skenkors, hjulflänsar, bärhjul, rullar, axlar, drev, pumphjul och ventiler.

Meltolit 730

Rörtråd för påsvetsning av hjulbanor, rälskorsningar, rälskopplingar, hjul och andra applikationer utsatta för tryck och slitage. Ger fina svetsfogar, lite sprut och mjuk övergång.

rörtråd påläggning

Meltolit 740

Lik Meltolit 725 men hårdare, ca 425 HB.

DURMAT FD 495

Rörtråd med rostfritt svetsgods med FeCrCoMo-legering. Högt slitageskydd vid förhöjda temperaturer, hög hållfasthet, högt skydd mot metall-metall gnidande nötning och termiska chocker. Speciella applikationer: Gjutpressar, värmegenomborrande stansar, sträckrullar, nyprullar etc.

DURMAT FD 580

Medelhård rörtråd för påsvetning för ytbeläggningar. Beständig mot abrasivt slitage samt tryck och slagpåkänning. Höga yttryck. Slitagedelar, transportrullar, grävtänder och maskindetaljer/maskindelar, rivare, varmarbetsstål samt krossverktyg.

rörtråd påläggning

Meltolit 760

Meltolit 760 är en metallpulverfylld sömlös rörtråd för allround ytbeläggning där applikationen kräver skydd mot främst slag men även moderat nötning. Kan tillämpas när relativt hög slitstyrka förväntas. Behåller hårdheten upp till 400°C. Rekommenderas att svetsa upp till 3 lager innan ytterligare buffertlager. Ger ett sprickfritt svetsgods. Typiska applikationer: Krossar, blandarskruvar, transportband, pumpar, skrapor, fläktblad, tänder etc. Förvärmning skall endast ske med max temperatur på 250 °C.

DURMAT FD 600

DURMAT® FD 600 är en flussfylld rörtråd som ger ett CrMoV-legrat svetsgods för semi automatisk och automatisk ytbeläggning. Svetsgodset blir upp till 58 HCR även med relativt långsam avsvalning.

DURMAT FD 600 TIC

Flussfylld rörtråd innehållande titankarbider och används där en kombination av slitage, högt tryck och slag förekommer. Speciella applikationer: Krossar av hårda material, flismaskiner, asfaltknådare, rullpressar och vertikala krossrotorer. Hårdhet: 56-58 HRC

DURMAT FD 601

DURMAT FD 601 är en flussfylld rörtråd för  hårdpåläggning där svetsgodset ger en CrMoWv legering med en hårdhet upp till 60 HRC även med relativt långsam avsvalning. Vid förvärmning tillsammans med långsam avsvalning har tråden bra motståndskraft mot sprickbildning. God värmeresistens. Speciella applikationer: Delar utsatta för slitage, slag och kompression, sandpumpar, dräneringspumpar, verktygsskarvar etc. Finns som gasskyddad eller OA(open arc).

DURMAT FD 609

Flussfylld rörtråd med hög kromhalt där svetsgodset får högt motstånd mot slag och medium abrasion. Trots sin hårdhet på 55-57 HRC är svetsgodset sprickfritt även vid svetsning i flera lager och kan användas upp till 700°C. Finns som gasskyddad eller OA(open arc). Typiska applikationer: Krossar, stenkrossar, skärverktyg och vätskebehållare.

DURMAT FD 42

Fluxfylld rörtråd för delar utsatta för abrasion i kombination med korrosion. Kan svetsas med ett sprickfritt gods och kan bearbetas efter svetsning. Vegetabiliska oljepressar, livsmedelkvarnar, kemisk industri etc

påläggning rörtråd

DURMAT FD 51

Nb-Cr legerad rörtråd för påsvetsning på arbetsstycken utsatta för kraftigt nötande slitage. Ger full hårdhet i 1:a lagret men ger bäst resultat vid svetsning av två lager. Kan inte värme- eller maskinbearbetas efter svetsning. Finns som gasskyddad eller OA(open arc). Typiska applikationer: Flismaskiner, pumpar, transportskruvar, plogar, fläktblad mm. 58-59 HRC.

DURMAT FD 55

Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- och kolhalt med utmärkt motstånd mot abrasion och medium slag. Tråden kan användas när objektet utsätts för abrasion kombinerat med korrosion. Bäst resultat får man vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Ytan kan inte bli värmebehandlad eller maskinbearbetad efter svetsning och vi rekommenderar att använda Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K som buffertlager. 

DURMAT FD 55Mo

Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- och kolhalt med utmärkt motstånd mot abrasion och medium slag. Tråden kan användas när objektet utsätts för abrasion kombinerat med korrosion. Den extra halten av 1.3 % Mo gör svetsgodset mer värmebeständigt jämfört med DURMAT FD 55. Bäst resultat får man vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Ytan kan inte bli värmebehandlad eller maskinbearbetad efter svetsning och vi rekommenderar att använda Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K som buffertlager. 

DURMAT FD 59 L

Rörtråd med högt innehåll av kromkarbider. Kan användas vid hög abrasion och korrosion förväntas. Objektet bör förvärmas till 450°C och efter svetsning långsamt avsvalnas i ex ugn. Bäst resultat nås vid svetsning av två lager med maximalt 8mm svetsgodstjocklek. Svetsgodset kan ej värmebehandlas eller maskinbearbetas. Innan svetsning på tidigare pålagda ytor rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller Durmat 200K. Speciella applikationer: Pumpar, mixerdelar, impellrar och skruvar, speciellt när dessa utsätts för abrasion och korrosion.

DURMAT FD 60

Rörtråd för extremet nötande slitage. Svetsgodset ha en ledeburitisk struktur med olika sorters väldigt hårda karbider. Slaggfri och utmärkt svetsbarhet. Bäst resultat nås genom att svetsa två lager och max 8mm beläggning. Kan inte värmebehandlas eller maskinbearbetas. Speciella applikationer: utrustning för kolgruvor, cement och mineralindustri samt jordbruksutrustning. Hårdhet: 61-63 HRC

DURMAT FD 61

DURMAT FD 61 är en rörtråd för extremt abrasivt slitage. Svetsgodset får en ledburitisk struktur med ett högt innehåll av olika hårda faser-  is a flux core wire for hardfacing and is resistant to extreme abrasive wear. Slaggfri med utmärkt svetsbarhet. Bäst resultat när den svetsas i två lager och en maximal tjocklek på 8mm. Innan påläggning av tidigare hårdsvetsade ytor rekommenderas ett buffertlager med Durmat FD 240K eller 250K. 

DURMAT FD 62

DURMAT FD 62 är en rörtråd med hög kol och kromhalt speciellt för påläggning av delar utsatta för extremt mineralt nötande slitage. För bästa resultat ska man undvika att belägga delar utsatta för högt tryck och slag. FD 62 bör läggas på i maximalt 2 lager om max 10mm. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K.

Speciella applikationer: Slitplåt, cementpumpar, muddringständer, tänder på avfallskrossar etc. Hårdhet 60-63 HRC. 

DURMAT FD 64

DURMAT FD 64 är en C-Cr-B -legerad flussfylld rörtråd resistent mot kraftig mineral abrasion vid förhöjda temperaturer. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K. 

Speciella applikationer: Cement industri, asfaltstransportörer, mineral och tegelstensindustri, gruvindustri och andra delar utsatta för kraftigt slitage i kombination med höga temperaturer. Hårdhet: 20° 63-65 HRC, 400°C 60 HRC, 600°C 46-48 HRC

DURMAT FD 65

DURMAT FD 65 är en flussfylld rörtråd resistent mot kraftig abrasion vid förhöjda temperaturer upp till 600°C. Tråden är ej slaggande och svetsbarheten är utmärkt. Bäst resultat uppnås vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Svetsen kan inte maskinbearbetas eller värmebehandlas. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K. 

Speciella applikationer: Smältugnstransportörer, ugnsskärmar, sinterkrossar, lastrännor på smältverk mm. Hårdhet: 20° 63-65 HRC, 400°C 61 HRC, 600°C 57 HRC, 800°C 52 HRC

DURMAT FD 75

Rörtråd för extremt abrasivt slitage med en blandning av komplexa karbider. För påläggning av transportskruvar, skrapor och jordbruksapplikationer. Svetsgodset tål härdning vid högre temperaturer. Hårdhet: 62-64 HRC

DURMAT FD 78

C-Cr-V-Nb-legerad flussfylld rörtråd där påsvetsning mot extrem nötning krävs. Svetsgodset har en hög skrap och slitbeständighet. Kan inte värme- eller maskinbearbetas efter svetsning. Bäst resultat uppnås vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K. Tråden finns som gasskyddad eller självskyddad(OA).

Typiska applikationer: Sinterverk, gruvindustri, grusindustri, kedjor, betongpumpar och klinkerindustri. Hårdhet: 64-68 HRC.

DURMAT FD 79

Flussfylld rörtråd med höga halter av krom-, vanadium- och niobkarbider. Hög motståndskraft mot mineral nötning även vid förhöjda temperaturer. Bäst resultat ges vid svetsning av två lager. Svetsgodset bör inte utsättas för slag eller chock. Vid svetsning av känliga grunmaterial eller på tidigare påsvetsad yta rekommenderas ett buffertlager.  Speciella applikationer: Sand och betongpumpar, mixerdelar, skruvar, utrustning för kolgruvor, cement eller mineralindustri. Hårdhet: 64-68 HRC 

DURMAT FD 720

Låglegerad föuxfylld rörtråd som används för delar utsatta för slag, metall mot metall nötning samt abrasion orsakat av fina partiklar. Svetsgodset blir martenitiskt rikt på järnborider och järnkarbider. Driftstemperaturen bör inte överstiga 200°C. Typiska applikationer: Mudderverk, cementpumpar, drivskruvar och delar utsatta för slitage från sand.

DURMAT FD 723

C-Cr-B legerad rörtråd med en martesitisk karbidstruktur och svetsgodset är fyllt av järnborider och kromborider. Svetsgodset fpår en hög hårdhet i första lagret och på rostfritt stål. Maximal driftstemperatur är 450°C. Maximalt två lager av svetsgods rekommenderas. Typiska applikationer: Delar utsatta för sand och andra abrasiva och erosiva media, matarskruvar, industriella fläktar, pumpar, jordbruksutrustning, keramisk industri etc.

DURMAT FD 733

Flussfylld rörtråd innehållande extremt hårda kromkarbider och niobkarbider inbakade i en FeBC-matris. Svetsgodset är mycket finkornigt och extremt hårt, redan i första lagret får man upp till 67 HRC. Används främst för påläggning av delar som kräver hög abrasionsbeständighet men samtidigt kräver låg slag och slitstyrka upp till 450°C. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K. Finns som gasskyddad eller självskyddad(OA).

Typiska applikationer: Transportskruvar, sandverk, mudderverk, keramisk industri, fläktväggar, pumphus och brikettfabriker.

DURMAT FD 739

Järnbaserad flussfylld rörtråd innehållande komplexa karbider som är mer finmalda än de i andra hårdsvetstrådar för att få till ett bättre abrasivt och erosivt motstånd då kontaktytan blir större. Tråden används på delar som är utsatta för hög abrasiv och erosiv last som kan bli överlagrade av korrosiva attacker. Hårdhet: 67-70 HRC  

DURMAT FD WZ 55

Lufthärdande och slitagebeständig legering för verktygsstål utsatta för slag och tryck. Typiska applikationer: Plåtsaxar, varmklippsverktyg, gjutstansar, containers, krossutrustning, gjutfel etc.

DURMAT FD WZ 59

Rörtråd för reparation och tillverkning av kalla och varma verktygsstål, stansar, pressverktyg etc. 

DURMAT NI-FD

Flussfylld rörtråd fylld med sammansmälta tungstenkarbider och en NiCrBSi-matris för extremt abrasivt slitage i kombination med korrosion. Legeringen har en låg smältpunkt mellan 900-1050°C och får en len och ren yta. Matrisen är mycket resistent mot syror, basiska vätskor, ly och annan korrosiv media. Speciella applikationer: Blandarblad, borrutrustning, skraparblad, industrier med verksamhet inom sand, grus, lera, keramik, (gruvind, gjuterier, krossverk). 

DURMAT OA

Flussfylld rörtråd fylld med sammansmälta tungstenkarbider och en Fe-matris för extremt abrasivt slitage i kombination med korrosion. Speciella applikationer: Blandarblad, borrutrustning, skraparblad, industrier med verksamhet inom sand, grus, lera, keramik, (gruvind, gjuterier, krossverk). 

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co1

Koboltlegerad hårdpåsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, oxidation, värme och slitage. Ventiler, blandarskruvar, varmklippsverktyg, gjutdetaljer, klippegg.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co6

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning på detaljer som utsätts för kraftig korrosion, oxidation, värme och slitage. Hårdheten vid förhöjd temperatur upp till 900 C är en framträdande egenskap för S-6. Påsvetsning av ventilsäten i motorer, formverktyg, knivblad, transportskruvar, sänken, ventilsäten, pumpar. Används inom stål-, kemi och oljeindustri.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co12

Kobolt-Cr-Volframlegerad hårdsvetselektrod med hög värmebeständighet och med utsäkta egenskaper mot friktion. Speciellt lämplig för detaljer utsatta för värmechock, erosion, korrosion och temperaturslitage. För detaljer i miljöer med gas, ånga och hög syrahalt. För hårdpåläggning på extredorskruvar, varmklippsverktyg, dragverktyg och lagerytor.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co21

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning av detaljer som utsätts för temperatuväxlingar. Beständig mot slag, tryck och korrosion. Påsvetsning av gradningsverktyg, matriser, ventilsäten, turbiner, ventiler etc.

Meltolit Co25

Koboltlegerad hårdpåsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, metall mot metallnötning, oxidation, värme och slitage. Maskinbearbetningsbar. Varmarbetsverktyg, stansar, klippverktyg, pumpdelar etc.

DUROLOY 520W

Svetsgods av CrCoMoTiAlW typ med nickelbas. Designad för gasskyddad svetsning med ren argon. Svetsgodset är precipitationshärdande med en exceptionell kombination av motstånd mot högre temperaturer, formbarhet och korrosionsmotstånd. För att uppnå ett sprickfritt gods bör förvärmning ske till 350°C. Långsam avsvalning efter svetsning rekommenderas. Kritiska applikationer utsatta för hög temperatur som högtemperaturstansar, skjuvblad och metallpressar. 

DUROLOY 521W

Svetsgods av CrCoMoTiAlW typ med nickelbas. Designad för gasskyddad svetsning med ren argon. Svetsgodset är precipitationshärdande med en exceptionell kombination av motstånd mot högre temperaturer, formbarhet och korrosionsmotstånd. För att uppnå ett sprickfritt gods bör förvärmning ske till 350°C. Långsam avsvalning efter svetsning rekommenderas. Kritiska applikationer utsatta för hög temperatur som högtemperaturstansar, skjuvblad och metallpressar.