Skip to the content

Tennlod - Blylegerade

Tennlod används främst där man vill ha en mycket låg arbetstemperatur vid sammanfogning av metaller, vid elektriska och elektroniska applikationer samt vid "tätning" av springor, sprickor och hål.

Nedan är våra blylegerade tennlod för diverse applikationer såsom elektronik, takläggning/plåtslageri, karosseriarbeten, industri etc.

De skiljer sig beroende på applikation samt flytbarhet och mekaniska egenskaper.

Loden finns som solida trådar/stänger, metallpasta samt lod med flussmedelskärna i olika varianter.

Läs mer om vårt utbud för mjuklödning
Bildresultat för download

Meltolit LAG 296 (Pb93Sn5Ag2)

Silver och tennlegerat blylod för koppar-, mässings och stållegeringar som används främst för termo-/solpanel- industrin. Meltolit LAG 296 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Bly/tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod med bra temperaturresistens jämfört med andra mjuklod. Produkten användes inom ordinär finmekanik manometerfabriker, solpanelstillverkare etc. Smältintervall: 296-301°C.

Meltolit Sn40Pb60

Blylegerat tennlod för koppar-, mässing, stål och elektriska applikationer. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte flussmedel vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Smältintervall: 183-235°C.

Meltolit Sn60Pb40

Blylegerat tennlod för koppar-, mässing-, stål och elektriska applikationer. Meltolit 60/40 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där små spalter och jämn fogpassning förekommer. Hög flytbarhet och kort smältområde, vilket ger ett snabbt lod. Används inom finmekaniska arbeten samt ordinär lödning. Smältintervall: 183-190°C

Meltolit Sn50Pb50

Blylegerat tennlod för koppar-, mässing och stållegeringar. Meltolit 50/50 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där lagom spalter och relativ jämn fogpassning förekommer.

Normal flytförmåga. Produkten används främst inom plåtarbeten för tak och ordinär finmekanik. Smältintervall: 185-216°C.

Meltolit Karosseritenn (Sn27Pb71,5Sb1,5)

Blylegerat tennlod för stål och plåt legeringar. Meltolit Karosseritenn är för mjuklödning på plåt och bilkarosser. Lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Här kan man använda lödvatten, lödfett eller som de flesta vår förtenningspaste BERA-FIX som både förtennar den befintliga ytan samt bryter oxiden när tennet appliceras. Till produkten användes Meltolit träspatlar för själva spacklingen.

Smältintevall: 185-237°C.

Meltolit Starli 63/37

Blylegerat tennlod för ”våglödning” av koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Starli 63/37

är för mjuklödning i större tennbad. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Et blylegerade tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod. Produkten användes inom ordinär våglödningelektronik och mekanik, normal elektronik samt el-tele teknik. Smälttemperatur: 183°C