Skip to the content

Speciallod

Vi har ett sortiment av värmeresistenta HT-lod som används i vakuum och skyddad atmosfär. Dessa har ett mycket stort användningsområde till de flesta metaller och dess legeringar. Kontakta oss för mer information.

Meltolit 56In

Kadmiumfritt och zinkfritt indiumlegerat silverlod med 56% silver som används för nickel och syrafasta rostfria stål och i viss mån höglegerat stål. Meltolit 56In är för hårdlödning i skyddsgasmiljöer samt även i normala tillstånd. Silverlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper. Produkten användes inom mekanisk- kemisk –, offshore -, varvs industri samt värmeväxlarindustri där extremt höga krav ställs på korrosionsfria lödfogar. Till detta lod används 770E som flussmedel.

Meltolit 85Mn

Kadmiumfritt speciallegerat silverlod med 85% silver som används för krom/nickel, kromstålmetaller och dess legeringar. Meltolit 85Mn är kopparfritt och för hårdlödning i krävande miljöer, ammoniak etc. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, Meltolit 770E som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet har ej höga flyt- och vätningsegenskaper. Produkten användes inom kemisk industri och värmeväxlarindustri där krav på extremt kemiskt beständiga fogar krävs. Helt kopparfria fogar fås.

Meltolit 600 lod

Kadmiumfritt zinkfritt speciallegerat silverlod med 60% silver som används för nickel och nickellegeringar samt volframlegeringar och i viss mån höglegerat stål. Meltolit 600 är zinkfritt och för hårdlödning i skyddsgasmiljöer. Silverlodet har ej höga flyt- och vätningsegenskaper. Produkten användes inom mekanisk industri och massproduktionsindustri där krav ställs på zinkfria lod i vacuum eller skyddsgas. Till detta lod används aldrig flussmedel.

Meltolit 720

Kadmiumfritt och zinkfritt speciallegerat silverlod med 72% silver som används för koppar, kopparlegeringar(ej Zink och mässing) samt stålmetaller och dess legeringar. Meltolit 720 är zinkfritt och för hårdlödning i skyddsgasmiljöer. Silverlodet har ej höga flyt- och vätningsegenskaper. Produkten användes inom mekanisk industri och massproduktionsindustri där krav ställs på eutektiska och zinkfria lod i vacuum eller skyddsgas. Till detta lod används aldrig flussmedel.