Skip to the content

Silverlod - Special

Vi har ett sortiment av värmeresistenta HT-lod som används i vakuum och skyddad atmosfär.

Värmeresistenta lod

Dessa har ett mycket stort användningsområde till de flesta metaller och dess legeringar. Kontakta oss för mer information.

Meltolit 56In

Kadmiumfritt och zinkfritt indium- och nickellegerat silverlod med 56% silver som används för nickel och syrafasta rostfria stål och i viss mån höglegerat stål. Meltolit 56In är för hårdlödning i skyddsgasmiljöer samt även i normala tillstånd. Silverlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper. Produkten användes inom mekanisk- kemisk –, offshore -, varvs industri samt värmeväxlarindustri där extremt höga krav ställs på korrosionsfria lödfogar. Till detta lod används 770E Special som flussmedel.

Meltolit 60Sn lod

Kadmiumfritt zinkfritt speciallegerat silverlod med 60% silver som används för nickel och nickellegeringar samt volframlegeringar och höglegerat stål. Meltolit 60Sn är zinkfritt och speciellt användbart för rostfria stål där fogarna utsätts för fuktiga/våta marina miljöer och där man vill undvika fogsläpp orsakat av korrosion mellan två olika rostfria ytor. Värmekälla kan variera mellan flamma, induktion eller ugnslödning i skyddad atmosfär.  

Meltolit 85Mn

Kadmiumfritt speciallegerat silverlod med 85% silver som används för krom/nickel, kromstålmetaller och dess legeringar. Meltolit 85Mn är kopparfritt och för hårdlödning i krävande miljöer, ammoniak etc. Produkten användes inom kemisk industri och värmeväxlarindustri där krav på extremt kemiskt beständiga fogar krävs. Används ihop med Meltolit 770 E Special som flussmedel.

Meltolit VTG 716

Kadmiumfritt och zinkfritt speciallegerat silverlod med 72% silver som används för koppar, kopparlegeringar(ej Zink och mässing) samt stålmetaller och dess legeringar. Meltolit VTG 716 är zinkfritt och för hårdlödning i skyddsgasmiljöer. Silverlodet har utmärkt flytbarhet. Produkten användes inom mekanisk industri och massproduktionsindustri där krav ställs på eutektiska och zinkfria lod i vacuum eller skyddsgas samt elektriska applikationer. 

Meltolit 70Ti

Aktivt lod med legeringen Ag70/Cu28/Ti2,25 för lödning av metalliska och icke-metalliska objekt såsom keramer, titan, superalloys, PCD, CBN tex. Typiska applikationer innefattar vacuumrör, vågguider i elektrisk industri och verktygsapplikationer med tungsten. Används i högvacuumatmosfär.  

Meltolit 131

Guldlod av legeringen Au82/Ni18. Kan användas för alla stål och nickellegeringar med hög värmeresistans. Typiska applikationer är jetmotorer. Då lodet ger en låg materialpenetration så passar det utmärkt att använda för tunna sektioner. Används även för vissa nukleära applikationer.

Meltolit 7228

Kopparfritt silverlod av legeringen Ag72/Zn28. Används för koppar, mässing och stål. Då det inte innehåller någon koppar äe det väl lämpat för ammoniakrika miljöer. Det kan lödas både med flamma, induktion eller ugn med skyddsgas.