Skip to the content

Silverlod för Hårdmetall

Dessa silverloden är speciellt utvecklade för att löda hårdmetall och segment av tungsten mot stål eller rostfritt stål.

Löda med hårdmetall

Nickel och mangantilläggen förbättrar vätning och korrosionsmotstånd samt gör att brottgränsen blir högre än med vanliga silverlod. Loden finns i stänger, band, ringar och segment. Fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

silverlod hårdmetall

Meltolit 49

Kadmiumfritt silverlod med 49% silver samt Mn och Ni som används för lödning av hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, Meltolit 770E Special som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga.

Meltolit 49A

Kadmiumfritt silverlod med 49% silver samt Mn och Ni som används för lödning av hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, Meltolit 770E Special som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga. Lite bättre flytbarhet än 49 lodet med lite lägre nivåer av Mn och Ni.

silverlod hårdmetall

Meltolit 49 Trifolie

Treskiktslod kadmiumfritt silverlod med 49% silver samt Mn och Ni som används för lödning av hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770E Special som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga. Kopparkärnan är belagd med 49% silverlod och används som ett spänningsutjämnande skikt som tar upp egenspänningen vilket möjliggör lödning utan risk för sprickbildning. Legeringen finns endast som folie och färdiga segment.

Meltolit 50Ni

Kadmiumfritt silverlod med 50% silver som används för lödning av alla metaller utom aluminium och är speciellt för volframkarbider på hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg. Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga. Finns som flussintegrerat lod eller naket som används ihop med 770 E special fluss.

Meltolit 50Ni Trifolie

Treskiktslod kadmiumfritt silverlod med 50% silver samt Ni som används för lödning av hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770E Special som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga. Kopparkärnan är belagd med 50% silverlod och används som ett spänningsutjämnande skikt som tar upp egenspänningen vilket möjliggör lödning utan risk för sprickbildning. Legeringen finns endast som folie och färdiga segment.