Skip to the content

Silverfosfor-/Fosforkopparlod

Silverfosforkopparlod används vid hårdlödning i rördetaljer och plåt av koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer.

Löda i koppar, stål och plåt

Produkten finns både utan silver och med 2%, 5% samt 15% silverhalt. I Sverige har vi som norm i VVS industrin att löda med 5% silverhalt och i Norge finns krav på 15%.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 2P

Silverfosforkopparlod med 2% silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit 2P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer. Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.)

Meltolit 5P

Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer! 
Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.)

Meltolit 15P

Silverfosforkopparlod med 15% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grund-materialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer!Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, Mycket lättflytande kopparlod som tål växlande belastningar och har god ledningsförmåga (VVS godkänt.)

Meltolit Nr 1

Fosforkopparlod utan silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit Nr 1 är för hårdlödning i koppar. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, koppar-anslutningar och kopparplåtsdetaljer.

Meltolit Nr 850

Fosforkopparlod utan silver som används främst för kopparrördetaljer och kopparplåt. Meltolit Nr 850 är för hårdlödning i koppar. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och kopparplåtsdetaljer. Trögare fosforkopparlod pga högre kopparhalt. Lodet är för större spalter. (EU godkänt VVS/kyla lod)