Skip to the content

Silverfosfor-/Fosforkopparlod

Silverfosforkopparlod används vid hårdlödning i rördetaljer och plåt av koppar och mässing. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer.

Löda i kopparlegeringar

Produkten finns både utan silver och med 2%, 5% samt 15% silverhalt. I Sverige har vi som norm i VVS industrin att löda med 5% silverhalt och i Norge finns krav på 15%.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit Nr 1

Fosforkopparlod utan silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit Nr 1 är för hårdlödning i koppar. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, koppar-anslutningar och kopparplåtsdetaljer.

Meltolit Nr 850

Fosforkopparlod utan silver som används främst för kopparrördetaljer och kopparplåt. Meltolit Nr 850 är för hårdlödning i koppar. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och kopparplåtsdetaljer. Trögare fosforkopparlod pga högre kopparhalt. Lodet är för större spalter. (EU godkänt VVS/kyla lod)

Meltolit 2P

Silverfosforkopparlod med 2% silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit 2P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer. Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.)

Meltolit 5P

Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer! 
Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.)

Meltolit 5P+

Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P+ är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer! 
Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.) Innehåller högre fosforhalt än 5P och är ett sprakfritt lod.

Meltolit 15P

Silverfosforkopparlod med 15% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 15P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grund-materialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer!Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, Mycket lättflytande kopparlod som tål växlande belastningar och har god ledningsförmåga (VVS godkänt.)

Meltolit 18P

Det silverfosforkopparlod med högst innehåll av silver (18%). Används för lödning av koppar och kopparlegeringar i gasinstallationer och för fina jobb där man vill ha ner arbetstemperaturen.