Skip to the content

Nickellod

För sammanfogning av värmeresistenta nickelbaserade legeringar och rostfritt stål. Av alla lödmaterial på marknaden är nickelbaserade material de mest använda för värme- och korrosionsresistenta material. Mest vanligt för rostfria AISI 300 och 400 rostfria stål samt nickel och koboltlegerade material.

Lödmaterial för hög värme och som tål korrosion

Förutsatt att rätt lod väljs så behåller lödfogen sina egenskaper upp till 980°C och långt över lödtemperaturerna. Dessa legeringar ungslöds vanligast i vacuum eller skyddsgasatmosfär. Legeringarna kan fås som metallpulver, färdigblandad metallpasta, folie eller i färdiga segment. Kontakta oss för mer infomation.

Meltolit 300 (BNi-1, BNi-1A)

Rekommenderas för delar utsatta för lätt stress vid förhöjda temperaturer. Korrosionsresistent och har goda flödesegenskaper. Smältintervall: 977-1038°C.

Meltolit 301 (BNi-2)

Nickellegering med låg smältpunkt som används i stor utsträckning för ungslödning av flygplansdelar, aerospace-applikationer, medicinsk utrustning, bilindustrin och andra livsmedelsapplikationer. Bra flödesegenskaper, låg grundmaterialspenetrering och generösa fogar är karasteristiska för den här legeringen. Smältintervall: 971-999°C.

Meltolit 302 (BNi-3)

Fritt flytande och mindre känslig mot atmosfärisk torrhet än de andra legeringarna. Bättre för långa och tighta spalter. Smältintervall: 980-1038°C

Meltolit 303 (BNi-4)

För rostfritt, nickel och koboltlegerade stål med tunna sektioner, delar på jetmotorer och kemisk utrustning. Trögare lod för större spalter. Smältintervall: 982-1066°C.

Meltolit 304 (BNi-5)

För applikationer med höga driftstemperaturer utsatta för korrosiva angrepp som EGR-kylare för lastbilar, jetmotordelar etc. Legeringen är lik 300 (BNi-1) men borfri så den används även i vissa nukleära applikationer.

Meltolit 305 (BNi-6)

För rostfritt, nickel och koboltlegerade stål med tunna sektioner, delar på jetmotorer och kemisk utrustning. För applikationer som kräver högtemperaturegenskaper och god korrosionströghet vid lägre driftstemperaturer. Smältintervall: 877°C.

Meltolit 306 (BNi-7)

Används ofta för honeycomb-strukturer, tunnväggiga rörmontage och för nukleära applikationer där Bor inte får användas. Tillägget av Krom(Cr) ger bättre värmebeständighet och korrosionströghet än 305 (BNi-6).

Meltolit 308 (BNi-9)

Hög styrka och oxidationsmotstånd vid höga temperaturer. Används för lödning av rostfritt, nickel och andra speciallegeringar i vacuum eller med skyddsgas. Typiska applikationer: Komponenter för jetmotorer

Smältintervall: 1055-1100°C

Meltolit 313 (BNi-12)

Liknar BNi-7 men med högre styrka, värme och korrosionsresistans. Smältintervall: 880-950°C