Skip to the content

Mjuklod/Tennlod - Massiva

Mjuklod används främst där man vill ha en mycket låg arbetstemperatur vid sammanfogning av metaller, vid elektriska applikationer samt vid "tätning" av springor, sprickor och hål.

Karosseritenn och blylod

Nedan är våra tennlod i solid form för diverse applikationer såsom elektronik, takläggning/plåtslageri, karosseriarbeten, industri etc.

De skiljer sig beroende på applikation samt flytbarhet och mekaniska egenskaper.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit P30 95/5

Silverlegerat tennlod för koppar-, mässings och stål samt rostfria legeringar som används främst för VVS och kylindustrin. Meltolit P30 95/5 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande lod med bra färgöverenstämmelse med rostfritt. Produkten användes inom ordinär finmekanik och VVS och kylinstallationer etc. Smältintervall 221-230°C.

Meltolit 95,5

Silver och kopparlegerat blyfritt tennlod för främst elektriska applikationer. Meltolit 95,5 är även för  mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det  behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Eutektiskt lod med smälttemperatur 217°C.

Meltolit 9730

Kopparlegerat blyfritt tennlod för koppar-, mässing och stållegeringar inom främst VVS. Meltolit 9730 är för mjuklödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Koppar-tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Smältintervall 230-250°C

Meltolit Sn100Ni+

Eutektiskt tennlod för koppar, mässing och stål. Meltolit Sn100Ni+ är för mjuklödning inom elektronik och ordinär finmekanik. Legeringen är patenterad och ett tillägg av Ni och Ge medför flertalet fördelar jämfört med ett konventionellt Sn99,3Cu0,7 lod där brottgräns, inga tennmorrhår och inga mikrosprickor är några fördelar. Smältpunkt 227°C.

Meltolit ES 217 (Sn87Ag10Cu3)

Blyfritt tennlod med silver för koppar-, mässings och stållegeringar som används främst inom manometerindustrin. Meltolit ES 217 är för mjuklödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod med mycket bra flytförmåga och hållfasthetsvärden, jämfört med andra mjuklod. Produkten användes inom ordinär finmekanik manometerfabriker etc. Smälttemperatur 280°C.

Meltolit LAG 296 (Pb93Sn5Ag2)

Silver och tennlegerat blylod för koppar-, mässings och stållegeringar som används främst för termo-/solpanel- industrin. Meltolit LAG 296 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Bly/tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod med bra temperaturresistens jämfört med andra mjuklod. Produkten användes inom ordinär finmekanik manometerfabriker, solpanelstillverkare etc. Smältintervall: 296-301°C.

Meltolit 40/60

Blylegerat tennlod för koppar-, mässing, ståål och elektriska applikationer. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte flussmedel vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Smältintervall: 183-235°C.

Meltolit 60/40

Blylegerat tennlod för koppar-, mässing-, stål och elektriska applikationer. Meltolit 60/40 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där små spalter och jämn fogpassning förekommer. Hög flytbarhet och kort smältområde, vilket ger ett snabbt lod. Används inom finmekaniska arbeten samt ordinär lödning. Smältintervall: 183-190°C

Meltolit 50/50

Blylegerat tennlod för koppar-, mässing och stållegeringar. Meltolit 50/50 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där lagom spalter och relativ jämn fogpassning förekommer.

Normal flytförmåga. Produkten används främst inom plåtarbeten för tak och ordinär finmekanik. Smältintervall: 185-216°C.

Meltolit Karosseritenn (SN27Pb71,5Sb1,5)

Blylegerat tennlod för stål och plåt legeringar. Meltolit Karosseritenn är för mjuklödning på plåt och bilkarosser. Lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Här kan man använda lödvatten, lödfett eller som de flesta vår förtenningspaste BERA-FIX som både förtennar den befintliga ytan samt bryter oxiden när tennet appliceras. Till produkten användes Meltolit träspatlar för själva spacklingen.

Smältintevall: 185-237°C.

Meltolit 99,9 Rentenn

Rent tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit Rentenn är för mjuklödning och gjutningar i plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer.

Produkten användes inom ordinär finmekanik och gjutningar i tenn. Smälttemperatur: 232°C

Meltolit Starli 63/37

Blylegerat tennlod för ”våglödning” av koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Starli 63/37

är för mjuklödning i större tennbad. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Et blylegerade tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod. Produkten användes inom ordinär våglödningelektronik och mekanik, normal elektronik samt el-tele teknik. Smälttemperatur: 183°C 

Meltolit 138SnBi

Vismut-legerat blyfritt tennlod för koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Meltolit 138SnBi är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Bi-tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Väldigt låg temperatur och lättflytande lod. Produkten användes inom temperaturkänslig finmekanik och värmekänslig elektronik samt el-tele teknik där låga lödtemperaturer eftersträvas. Smälttemperatur: 138°C