Skip to the content

Mjuklod/Tennlod - Massiva blyfria

Mjuklod används främst där man vill ha en mycket låg arbetstemperatur vid sammanfogning av metaller, vid elektriska och elektroniska applikationer samt vid "tätning" av springor, sprickor och hål.

Tennlod

Nedan är våra blyfria tennlod i solid form för diverse applikationer såsom elektronik, takläggning/plåtslageri, karosseriarbeten, industri etc.

De skiljer sig beroende på applikation samt flytbarhet och mekaniska egenskaper.

Läs mer om vårt utbud för mjuklödning
Bildresultat för download

Meltolit P30 95/5

Silverlegerat tennlod för koppar-, mässings och stål samt rostfria legeringar som används främst för VVS och kylindustrin. Meltolit P30 95/5 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande lod med bra färgöverenstämmelse med rostfritt. Produkten användes inom ordinär finmekanik och VVS och kylinstallationer etc. Smältintervall 221-230°C.

Meltolit 95,5

Silver och kopparlegerat blyfritt tennlod för främst elektriska applikationer. Meltolit 95,5 är även för  mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det  behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Eutektiskt lod med smälttemperatur 217°C.

Meltolit 9730

Kopparlegerat blyfritt tennlod för koppar-, mässing och stållegeringar inom främst VVS. Meltolit 9730 är för mjuklödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Koppar-tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Smältintervall 230-250°C

Meltolit Sn100Ni+

Eutektiskt tennlod för koppar, mässing och stål. Meltolit Sn100Ni+ är för mjuklödning inom elektronik och ordinär finmekanik. Legeringen är patenterad och ett tillägg av Ni och Ge medför flertalet fördelar jämfört med ett konventionellt Sn99,3Cu0,7 lod där brottgräns, inga tennmorrhår och inga mikrosprickor är några fördelar. Smältpunkt 227°C.

Meltolit 138SnBi

Vismut-legerat blyfritt tennlod för koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Meltolit 138SnBi är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Bi-tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Väldigt låg temperatur och lättflytande lod. Produkten användes inom temperaturkänslig finmekanik och värmekänslig elektronik samt el-tele teknik där låga lödtemperaturer eftersträvas. Smälttemperatur: 138°C

Meltolit ES 217 (Sn87Ag10Cu3)

Blyfritt tennlod med silver för koppar-, mässings och stållegeringar som används främst inom manometerindustrin. Meltolit ES 217 är för mjuklödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande lod med mycket bra flytförmåga och hållfasthetsvärden, jämfört med andra mjuklod. Produkten användes inom ordinär finmekanik manometerfabriker etc. Smälttemperatur 280°C.

Meltolit 99,9 Rentenn

Rent tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit Rentenn är för mjuklödning och gjutningar i plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer.

Produkten användes inom ordinär finmekanik och gjutningar i tenn. Smälttemperatur: 232°C