Skip to the content

Mjuklod/Tennlod - Flussfyllda

Mjuklod används främst där man vill ha en mycket låg arbetstemperatur vid sammanfogning av metaller, vid elektriska applikationer samt vid "tätning" av springor, sprickor och hål.

Löda i mjuka metaller

Nedan är våra vanligaste flussfyllda tennlod för diverse applikationer inom elektronik, industri, bygg etc. De skiljer sig beroende på applikation samt flytbarhet och mekaniska egenskaper.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit P30 95/5 VA

Silverlegerat och flusskärnat tennlod för koppar-, mässing-, stål- samt rostfria legeringar som används främst för VVS och kylindustrin. Meltolit P30 95/5 VA är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet VA, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller(speciellt för rostfritt). Tenn-silverlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande lod med bra färgöverenstämmelse med rostfritt. Produkten användes inom ordinär finmekanik och VVS och kylinstallationer etc.

Meltolit P30 95/5 KD

Silverlegerat och flusskärnat tennlod för koppar-, mässing- och stål som används främst för VVS och kylindustrin. Meltolit P30 95/5 KD är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet KD (allroundflussmedel 2,5% behöver tvättas bort efter lödning), som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn silverlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande lod med bra färgöverenstämmelse med rostfritt. Produkten användes inom ordinär finmekanik och VVS och kylinstallationer etc.

Meltolit 95,5 EL

Silverlegerat och flusskärnat blyfritt tennlod för elektronikapplikationer. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet EL( fluss 3,5% för elektronik-lödningar), som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av metaller. Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten används inom elektronik samt el/tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Halogenfritt. IPC: ROL0

Meltolit 95,5 Clear

Silverlegerat och flusskärnat blyfritt tennlod för koppar- och mässingslegeringar samt elektriska applikationer. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet Clear (allroundfluss 2,5% för normallödningar), som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Detta är lite mer reaktivt än EL men behöver inte tvättas bort efter lödning. Tenn silverlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. IPC: REL1

Meltolit 95,5 RA

Silverlegerat och flusskärnat blyfritt tennlod för koppar- och mässingslegeringar samt elektriska applikationer. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet RA (allroundfluss 2,5% för normallödningar), som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Detta är lite mer reaktivt än EL men behöver inte tvättas bort efter lödning. Tenn silverlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. IPC: ROM1

Meltolit 95,5 SP

Silverlegerat och flusskärnat blyfritt tennlod för koppar- ,mässinglegeringar, stål samt elektriska applikationer. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet SP med mycket god reaktivitet(allroundfluss 2,5% för normallödningar, flussrester behöver tvättas bort), som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn silverlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande och resistent lod. Produkten används inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs. Halogenfritt. IPC: ORH0

Meltolit 9730 RA

Kopparlegerat blyfritt tennlod för koppar- och mässingslegeringar samt elektriska applikationer. Meltolit 9730 RA är för mjuklödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller en flusskärna som består av mjuklodsflussmedlet RA (allroundflussmedel 2,5%), som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Koppar-tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Lättflytande och resistent lod. Produkten användes inom ordinär finmekanik och elektronik samt el-tele teknik, där krav på blyfria fogar krävs.

Meltolit Sn100Ni+ Clear

Eutektiskt tennlod för koppar, mässing och stål. Meltolit Sn100Ni+ är för mjuklödning inom elektronik och ordinär finmekanik. Legeringen är patenterad och ett tillägg av Ni och Ge medför flertalet fördelar jämfört med ett konventionellt Sn99,3Cu0,7 lod där brottgräns, inga tennmorrhår och inga mikrosprickor är några fördelar. Smältpunkt 227°C.

40/60 HS10 Stannol

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tenn/bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Hartsbaserat icke korrosivt flussmedel för mjuklödning i de flesta metaller utom aluminium. Tvättning av flussmedelsrester är ej nödvändigt.

40/60 S321 Stannol

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tenn bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Ett flussmedel på basis av ammoniumklorid som är aggressivare än de ovanstående flussmedlen. Korrosivt och måste tvättas bort efter lödningen.

62/32 HF32 Stannol

Halogenfritt icke korrosivt flussmedel med hartsbas för mjuklödning av metaller, speciellt elektronikindustrin. Tvättning av flussmedelsresterna är ej nödvändigt.

60/40 HS10 Stannol

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Meltolit 60/40 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel Meltolit Z som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där små spalter och jämn fogpassning förekommer. Hög flytbarhet och kort smältområde, vilket ger ett snabbt lod. Används inom finmekaniska arbeten samt ordinär lödning. Hartsbaserat icke korrosivt flussmedel för mjuklödning i de flesta metaller utom aluminium. Tvättning av flussmedelsrester är ej nödvändigt.