Skip to the content

Mjuklod/Tennlod - Flussfyllda blyinnehållande

Mjuklod används främst där man vill ha en mycket låg arbetstemperatur vid sammanfogning av metaller, vid elektriska eller elektroniska applikationer samt vid "tätning" av springor, sprickor och hål.

Nedan är våra vanligaste flussfyllda blyinnehållande tennlod för diverse applikationer inom elektronik, industri, bygg etc. De skiljer sig beroende på applikation samt flytbarhet och mekaniska egenskaper.

Läs mer om vårt utbud för mjuklödning
Bildresultat för download

Meltolit Sn60Pb40 "RA"

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Meltolit 60/40 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tennlodet fungerar utmärkt där små spalter och jämn fogpassning förekommer. Hög flytbarhet och kort smältområde, vilket ger ett snabbt lod. Används inom finmekaniska arbeten samt ordinär lödning. Hartsbaserat icke korrosivt flussmedel för mjuklödning i de flesta metaller utom aluminium. Tvättning av flussmedelsrester endast nödvändigt i särskilda fall.

Meltolit Pb60Sn40 "RA"

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tenn/bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Hartsbaserat icke korrosivt flussmedel för mjuklödning i de flesta metaller utom aluminium. Tvättning av flussmedelsrester är ej nödvändigt.

Meltolit Sn60Pb39Cu1 "RA"

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Meltolit 60/40 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tennlodet fungerar utmärkt där små spalter och jämn fogpassning förekommer. Hög flytbarhet och kort smältområde, vilket ger ett snabbt lod. Används inom finmekaniska arbeten samt ordinär lödning. Hartsbaserat icke korrosivt flussmedel för mjuklödning i de flesta metaller utom aluminium. Tvättning av flussmedelsrester endast nödvändigt i särskilda fall.

Meltolit Sn60Pb40 "KD"

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tenn bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Ett flussmedel på basis av zink- och ammoniumklorid som är ett lite mer aggressivare. Korrosivt och måste tvättas bort efter lödningen.

Meltolit Pb60Sn40 "KD"

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tenn bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Ett flussmedel på basis av zink- och ammoniumklorid som är ett lite mer aggressivare. Korrosivt och måste tvättas bort efter lödningen.

Meltolit Sn60Pb39Cu1 "KD"

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 40/60 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tenn bly lodet fungerar utmärkt där relativt stora spalter och ojämn fogpassning förekommer pga det breda smältområdet. Produkten användes inom ordinär mekanik och allroundlödningar. Ett flussmedel på basis av zink- och ammoniumklorid som är ett lite mer aggressivare. Korrosivt och måste tvättas bort efter lödningen.

Meltolit Sn60Pb40 "EL"

Halogenfritt icke korrosivt flussmedel med hartsbas för mjuklödning av metaller, speciellt elektronikindustrin. Tvättning av flussmedelsresterna är ej nödvändigt.

Meltolit Pb60Sn40 "EL"

Halogenfritt icke korrosivt flussmedel med hartsbas för mjuklödning av metaller, speciellt elektronikindustrin. Tvättning av flussmedelsresterna är ej nödvändigt.

Meltolit Sn60Pb39Cu1 "EL"

Halogenfritt icke korrosivt flussmedel med hartsbas för mjuklödning av metaller, speciellt elektronikindustrin. Tvättning av flussmedelsresterna är ej nödvändigt.