Skip to the content

Metallpastor - Silverlegerade

Dessa metallpastor motsvarar silverloden i respektive legering. De kommer färdigblandade i spruta eller burk ihop med bindmedel och flussmedel. Metallinnehållet kan justeras för att passa specifika applikationer. För speciallegerade silverlodspastor där legeringar anpassas för att klara krav på konduktivitet etc kontakta oss.

Meltolit 445 MP

Kadmiumfri silverlodspasta med 45% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar. Silverlodet Meltolit 45Sn är för hårdlödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller flussmedel samt bindemedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Silverlodet har bra flyt och vätnings-egenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. Meltolit 45Sn har en förhöjd tennhalt vilket ger lodet liknande egenskaper såsom Meltolit 55Sn.​

Meltolit 449 MP

​Kadmiumfri silverlodspasta med 49% silver som används för lödning av hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg. Produkten innehåller silverlodsflussmedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga.​

Meltolit 455 MP

Kadmiumfri silverlodspasta med 55% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar. Silverlodet Meltolit 455MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar. Produkten innehåller silverlodsflussmedel samt bindemedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet har goda flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. God färgöverenstämmelse med rostfritt.

Meltolit 456 MP

Kadmiumfri silverlodspasta med 56% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar. Silverlodet Meltolit 456MP är för hårdlödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller silverlodsflussmedel samt bindemedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. God färgöverenstämmelse med rostfritt.