Skip to the content

Metallpastor - Kopparlegerade

Meltolit 100 MP

Kopparpastor med höga arbetstemperaturer som används för ugns/skyddsgaslödning samt induktionslödning. Kopparlodspastan Meltolit 100 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar. Produkten innehåller HT-flussmedel och/eller bindemedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Kopparlodet har begränsade flyt- och vätningsegenskaper, då ojämn fogpassning fungerar. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för stål, legerat stål som legerat krom-stål.

Meltolit 106 MP

Kopparpastor med höga arbetstemperaturer som används för ugns/skyddsgaslödning samt induktionslödning. Kopparlodspastan Meltolit 106 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar. Produkten innehåller HT-flussmedel och/eller bindemedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Kopparlodet har bättre flyt- och vätningsegenskaper, då jämn fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för stål, legerat stål som legerat krom-stål samt ibland koppar.

Meltolit 205 MP

Silverfosforkopparlodspastor med medelhöga arbetstemperaturer som används för induktionslödning. Ag-P-kopparlodspastan Meltolit 205 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar i koppar och kopparlegeringar. Produkten innehåller inget flussmedel men bindemedel och fosfor som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Silverfosforkopparlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper, då jämn fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för koppar samt kopparlegeringar.

Meltolit 215 MP

Silverfosforkopparlodspastor med medelhöga arbetstemperaturer som används för induktionslödning. Ag-P-kopparlodspastan Meltolit 215 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar i koppar samt kopparlegeringar. Produkten innehåller inget flussmedel men bindemedel och fosfor som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Silverfosforkopparlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper, då jämn fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för koppar samt kopparlegeringar. Bra elektrisk övergång.