Skip to the content

Metallpastor - Aluminium

Detta är våra vanligaste metallpastor för aluminiumlödning. Vi har ytterligare produkter där arbetstemperatur, hållfasthet, flussmedel etc behöver skräddarsys. Kontakta oss för mer information.

Meltolit 440 MP(Al-2)

Aluminiumlodpasta för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen Zn-Al. Meltolit 440 MP har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att åstadkomma en normal lödning krävs ett flussmedel som heter Meltolit Al-2 Pasta. Produkten lämpar sig väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och dess legeringar. Även mot koppar och rostfritt.

Förp: 0,25kg

Meltolit 8812 MP

Kisellegerad aluminiumpasta för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med kiselhalt överstigande 7%. Utmärkt för både manuell och mekanisk lödning. Finns med och utan flussmedel.

Förp: 1,0kg