Skip to the content

Flussmedel för hårdlödning

Vid hårdlödning krävs ett flussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet och få lodet att fästa. Dessa varierar beroende på applikation och vilket lod som används.

Reaktivitet vid lödning

Nedan ser ni våra flussmedel för hårdlödning som finns i både pulver, färdigblandad pasta och i vissa fall i vätskeform.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

flussmedel bronslod

Meltolit 850

Flussmedel för lödning resp. svetslödning med brons/mässingslod.

Förp pulver: 250g, 500g

Förp pasta: 500g

Aktivitetsintervall: 750-1100°C

flussmedel silverlod

Meltolit 770

Flussmedel för lödning med silverlod i koppar, mässing och stål. Mycket god reaktivitet och flytbarhet. Finns i pulver- och pastaform.

Förp pulver: 100g, 500g, 3500g

Förp pasta: 100g, 500g, 2500g

Aktivitetsintervall: 550-800°C

Meltolit 770E Special

Mycket värmeresistent flussmedel för lödning av hårdmetall där man ställer krav på att flussmedlet håller temperaturen under längre lödtid.

Förp pasta: 500g

Aktivitetsintervall: 550-925°C

Handy B-1 Lucas Milhaupt

För silverlödning i höghaltiga kromstål, rostfritt, molybdenlegeringar, tungsten och kromkarbider. Används speciellt i applikationer där större mängder av eldfasta oxider bildas eller där övervärmning kan förekomma ex vid snabb induktionsvärmning. Temperaturintervall: 600-975°C. Finns som pulver och pasta.

Handy A-1 Lucas Milhaupt

För silverlödning av aluminiumbrons och andra legeringar som innehåller en liten del av aluminium och/eller titan då dessa metaller ger svåra oxider(ex. ny mässing utan bly). Rekommenderas dock inte mot basmetallerna aluminium och titan. Arbetsintervall: 600-870°C.

Meltolit 750

Likt Meltolit 770 men med något kortare temperaturområde. God reaktivitet och flytbarhet. Finns i pulver- och pastaform.

Förp pulver: 300g, 1500g

Förp pasta: 500g, 2500g

Aktivitetsintervall: 520-780°C

Meltolit 600

Finkornigt flussmedel för lödning med silverlod. Mycket god flytbarhet och kapillärverkan men måttlig reaktivitet. Max arbetstemp. 800°. Finns i pulverform.

Förp pulver: 250g, 500g, 4000g

Aktivitetsintervall: 400-750°C

Meltolit 580

Flussmedel för lödning med aluminiumlod (AlSi12) i aluminium. 

Förp pulver: 150g

Blandas ut med destillerat vatten och en gnutta T-röd för bästa resultat.

Aktivitetsintervall: 400-700°C

Meltolit 5GF 72%

Gasfluss för svetslödning med gasflussapparat. Mycket god reaktivitet. 72% trimetylborat.

Förp: 5l

Aktivitetsintervall: 850-1100°C

Meltolit 5GF 50%

Likt Meltolit 5GF 72% men med något lägre reaktivitet. 50% trimetylborat.

Förp: 5l

Aktivitetsintervall: 850-1100°C

Meltolit 5GF 40%

Likt de övriga gasflussmedlen men med måttlig reaktivitet. Fungerar ej i stark kyla. 40% trimetylborat.

Förp: 5l

Aktivitetsintervall: 850-1100°C