Skip to the content

Aluminiumlod

Aluminiumlod används för lödning av aluminium och där arbetstemperaturen och/eller deformationsrisken gör att man inte vill använda svetsning. Dessa loden finns i olika utformningar beroende på krav om mekaniska egenskaper, flytbarhet och arbetstemperatur. Loden finns i olika utföranden: solida lod med separat fluss till, lod med flusskanal inuti, flussbelagt lod och lödpasta.

Titta även på våra mjuklod för aluminium om lägre arbetstemperaturer krävs.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

*Finns med flussbeläggning

Meltolit 440 (Al-2)

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen Zn-Al. Meltolit 440 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att åstadkomma en normal lödning krävs ett flussmedel som heter Meltolit Al-2 Pasta. Produkten lämpar sig väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och dess legeringar.

Meltolit 580*

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med hög flytbarhet pga den höga kiselhalten på 12%. Meltolit 580 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att lodet skall vara flytbart behövs ett aluminiumflussmedel, typ Meltolit 580, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa aluminiummetaller. Används i underleverantörindustrin för sammafogning av aluminiumrör och aluminium-profiler.

Meltolit 608Al

Aluminiumlod för lödning av aluminium, aluminiumlegeringar och mot andra metaller såsom koppar, stål etc.

Meltolit 608Al har väldigt låg arbetstemperatur pga den speciella legeringen. Meltolit 608Al har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium/Koppar/Mässing etc. För åstadkomma en normal lödning krävs ett flussmedel som heter Meltolit 600Al. Produkten lämpar sig mycket väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och andra metalliska legeringar.

Meltolit MgAl (AZ61A)

Magnesium/Aluminiumlegering för lödning och tig svetsning av aluminium och aluminium/magnesiumlegeringar. Används för sammanfogning av ”lättmetall” typ motorblock, fälgar och bildelar samt komponenter i ”lättmetall”. Vid lödning måste ett Meltolit MgAl flussmedel användas för att ”bryta” oxiden på ”lättmetallen”.