Skip to the content

LÖDNING

Lödning har sitt givna användningsområde vid förbindning av material och objekt, där man varken kan eller vill använda svetsning på grund av svetsningens betydligt högre arbetstemperatur och dess begränsningar när det gäller sammanfogning av olika metaller. Lödning används med fördel när du har många svåråtkomliga skarvar, deformationsrisk på temperaturkänsliga komponenter, grundmaterialen har olika legeringar, när olika dimensioner ska sammanfogas eller när kostnaden för efterbearbetning är för hög.

Man skiljer på mjuklödning, hårdlödning och svetslödning där mjuklödning används mer som tätning och sammanfogning med begränsad hållfasthet upp till arbetstemperaturer på 450°C.

Hårdlödning innefattar all typ av lödning från 450°C upp till 800°C där silverlod, silverfosforkopparlod och aluminiumlod är vanliga typer.

Svetslödning brukar man kalla all lödning där arbetstemperaturen överstiger 800°C. Dessa innefattar olika brons/mässingslod.

Vid lödning uppvärms fogytorna endast till eller strax över respektive lods sammansmält-temperatur som alltid är lägre än grundmaterialets smälttemperatur. Detta uppnås genom att lodet legeras, i huvudsak med metaller som har lägre smälttemperatur än lodets huvudmetall. För att lodet ska fungera måste i de flesta fall flussmedel användas, antingen separat eller om lodet har flusskanal eller flussbeläggning. Flussmedlet tar bort oxidskiktet på metallen för att sedan lodet ska smälta och väta fogytorna. Flussmedlet har även en annan viktig funktion där det gör lodet mer lättflytande och drar med sig det med hjälp av kapillärkraften över hela fogytorna. Beroende på vilka lod som används så finns det olika flussmedel med olika typer av reaktivitet.

De fyra vanligaste typerna av lödning är: flamlödning, induktionslödning, skyddsgaslödning och vacuumlödning. De olika typerna har olika för och nackdelar beroende på vad man vill åstadkomma men flamlödning är den allra vanligaste typen.

Vi levererar både till produktion inom VVS/Kyla/Värme och Automotive industrin såväl som till reparation och underhåll. Loden finns i många olika former där ringar, flussfyllda ringar, segment, band, stänger, tråd på rulle och i olika metallpastor är några. Inga projekt är för svåra för oss och vi hjälper gärna till och skräddarsyr kundspecifika lösningar. 

Kontakta oss för mer information eller kolla in våra återförsäljare.