Skip to the content

LÖDNING

Lödning har sitt givna användningsområde vid metallisk förbindning, där man varken kan eller vill använda svetsning. På grund av svetsningens betydligt högre arbetstemperatur och dess begränsningar när det gäller sammanfogning av olika metaller kan lödning bli aktuellt.

Lödning används med fördel när du har många svåråtkomliga skarvar, deformationsrisk på temperaturkänsliga komponenter, grundmaterialen har olika legeringar, när olika dimensioner ska sammanfogas, miljöskäl eller när kostnaden för efterbearbetning är för hög.

Hårdlödning och mjuklödning

Det finns tre kategorier av lödning – mjuklödning, hårdlödning och högtemperaturlödning. 

Mjuklödning används mer som tätning och sammanfogning med begränsad hållfasthet upp till arbetstemperaturer på 450°C.

Hårdlödning innefattar all typ av lödning från 450°C upp till 1000°C där silverlod, silverfosforkopparlod, aluminiumlod och mässingslod (svetslödning) är vanliga typer. Här blir fogen lika stark som grundmaterialet och tät för väte och helium. 

Högtemperaturlödning innefattar all lödning över 1000°C. Dessa lödningar sker i slutna kammare där antingen vacuum eller skyddsgas reducerar oxiderna och inga flussmedel behövs. Lödförbanden blir starkare och lika täta som grundmaterialet och här används nickel- och kopparbaserade lod.

Vid lödning uppvärms fogytorna endast till strax över lodets smälttemperatur. Den temperaturen är alltid lägre än grundmaterialets egen smälttemperatur. Detta uppnås genom att lodet legeras med andra metaller som har lägre smälttemperatur eller egenskaper än lodets huvudmetall. För att lodet ska fungera måste i de flesta fall flussmedel användas, antingen separat eller om lodet har flusskanal eller flussbeläggning. Flussmedlet tar bort oxidskiktet på metallen för att lodet ska kunna smälta och väta fogytorna. Flussmedlet drar med sig lodet med hjälp av kapillärkraften över hela fogytorna. Beroende på vilka lod som används så finns det olika flussmedel med olika typer av reaktivitet och temperaturintervall/tidsintervall.

Olika typer av lödning

De fyra vanligaste typerna av lödning är: flamlödning, induktionslödning, skyddsgaslödning och vacuumlödning. De olika värmekällorna har olika för och nackdelar beroende på vad man vill åstadkomma men flamlödning är den allra vanligaste typen.

Vi levererar både till produktion inom VVS/Kyla/Värme och Automotive industrin såväl som till reparation och underhåll. Loden finns i många olika former där ringar, flussfyllda ringar, segment, band, stänger, tråd på rulle och i olika metallpastor är några. Inga projekt är för svåra för oss och vi hjälper gärna till och skräddarsyr kundspecifika lösningar, haveriutredningar, kvalitetsförbättringar och utbildningar. 

Kontakta oss för mer information eller kolla in våra återförsäljare.