Skip to the content

Olegerat, låglegerat & koppar

Nedan är våra gassvetstrådar för olegerat och låglegerat stål samt koppar.

gassvetsning

Meltolit G2 (H44)

Gassvetstråd avsedd för stålrör, olegerat stål och tryckkärl högsta minimibrottgräns av 430 N/mm². Oförkopprad.

gassvetsning

Meltolit G4

Molybdenlegerad gassvetstråd för olegerat och låglegerat konstruktionstål. Förkopprad.

gassvetsning

Meltolit G4S (H44Mo)

Likt Meltolit G4 men är oförkopprad.

Meltolit 900

Gassvetstråd för gassvetsning av koppar och kopparlegeringar. Vanligtvis används Meltolit 900 för svetslödning med flussmedel men kan även användas för gassvetsning utan flussmedel där smältbadet skyddas från luft av svetslågans reducerande zon och ytterflamman