Produktinformation

Meltolit Sn60Pb39Cu1 ”RA”

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings-, stål och metall legeringar. Meltolit 60/40 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Tennlodet fungerar utmärkt där små spalter och jämn fogpassning förekommer.

Hög flytbarhet och kort smältområde, vilket ger ett snabbt lod. Används inom finmekaniska arbeten samt ordinär lödning. Hartsbaserat icke korrosivt flussmedel för mjuklödning i de flesta metaller utom aluminium. Tvättning av flussmedelsrester endast nödvändigt i särskilda fall.

Relaterade produkter