Produktinformation

Förkopprad 2,5Ni-legerad Tig-svetstråd för svetsning av olegerade, låglegerade och finkorniga stål ner till -60°C.

Plattor, stora tankar, rörledningar och utrustning för kryogena applikationer.

Relaterade produkter