Produktinformation

Kisellegerad elektrod(AlSi5/4043) för svetsning av aluminium legerat med <7% Si.

Relaterade produkter