Produktinformation

Rent tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit Rentenn är för mjuklödning och gjutningar i plåtdelar.

Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller.

Tennlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer. Produkten användes inom ordinär finmekanik och gjutningar i tenn.

Smälttemperatur: 232°C

Relaterade produkter