Produktinformation

Basisk elektrod med lågt hydrogenvärde och höga hållfasthetsvärden för svetsning av finkorniga stål utsatta för temperaturer mellan -50°C-+500°C. Korrosionsbeständigt i fosfor och svavelmiljöer.

Används särskilt till skarvsvetsning och påsvetsning av räls.

Relaterade produkter