Produktinformation

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med hög flytbarhet pga den höga kiselhalten på 12%. Meltolit 580 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium. Används i industrin för sammanfogning av aluminiumrör och aluminiumprofiler samt aluminium mot koppar.

Relaterade produkter