Produktinformation

Kadmiumfritt silverlod med 56% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 56Sn är för hårdlödning i kapillär-,rör- plåtdelar. Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. God färgöverenstämmelse med rostfritt.​ Produkten finns även som flussbelagda lod, tråd, flussintegrerade lod/tråd/ringar, segment, folie eller solida ringar.

Relaterade produkter