Produktinformation

Kadmiumfritt silverlod med 56% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 56Sn är för hårdlödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller.

Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. God färgöverenstämmelse med rostfritt.​

Relaterade produkter