Produktinformation

Treskiktslod kadmiumfritt silverlod med 50% silver samt Ni som används för lödning av hårdmetallskär, borr, plattor och verktyg för bland annat trä och bearbetningsverktyg.

Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770E Special som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller.

Silverlodet används ofta där materialkombinationer med stor längdutvidgning är vanliga. Kopparkärnan är belagd med 50% silverlod och används som ett spänningsutjämnande skikt som tar upp egenspänningen vilket möjliggör lödning utan risk för sprickbildning. Legeringen finns endast som folie och färdiga segment

Relaterade produkter