Produktinformation

Migtråd för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13%Cr 4%Ni 0,5%Mo–typ som 410NiMo. Används för påläggning där skydd mot korrosion, vattenånga och kavitation.

Typiska applikationer: turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier, offshore.

Relaterade produkter