Produktinformation

Denna kvalitet är lämplig för mig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352.

Förhöjd kiselhalt för ökad flytbarhet.

Relaterade produkter