Produktinformation

Rutil -basisk elektrod med högt utbyte ca 160% austenitisk rostfri legering med hög Mn-halt, för svetsning och påläggning av Mn stål (14%).

För buffertlager vid hårdpåläggning, svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag.

Lättanvänd, stabil ljusbåge, sprutfri självlossande slagg och spricksäkert gods.

Relaterade produkter