Skip to the content

MAG Olegerad och låglegerad

Nedan är de vanligaste trådarna för mag-svetsning av olegerat och låglegerat stål. Vi har även andra legeringar så fråga oss om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Italfil SG3/SG2

Låglegerad förkopprad svetstråd med förhöjd Kisel-mangan halt för olegerade eller låglegerade stål. (finns även oförkopprad)

Meltolit SGMo

Molybdenlegerad svetstråd för låglegerade varmhållfasta och finkorniga stål.

Meltolit SGCrMo1

Krom-molybdenlegerad svetstråd för varmhållfasta stål samt vissa låglegerade CrMo-legerade stål.

cortensvetstråd

Italfil Cortén

Kopparbelagd svetstråd för svetsning av korrosionströga stål typ Cortén, Domex 350 etc samt höghållfasta stål i viss utsträckning.

Meltolit SG-100

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta stål.

Meltolit SG-110

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta, höglegerade, värmebehandlade stål.

Meltolit SG-T90

Kopparbelagd svetstråd för höghållfasta, höglegerade, värmebehandlade stål med krav på brottgräns upp mot 1000 N/mm2.