Skip to the content

Rörtråd Rostfritt

Nedan är våra rörtrådar för svetsning av rostfritt stål. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 707 FCW

Rutil rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet.

rörtråd rostfritt

Meltolit 707 MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Mycket god inträngning och hög effektivitet. 

Meltolit 308L

Rörelektrod för svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352.

Meltolit 309L

Rörelektrod för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål.Ger god spricksäkerhet. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning.

Meltolit 309L-PW

Rörelektrod för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit 309L Mo

Rörelektrod för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning. Innehåller Mo för extra korrosionsbeständighet jämfört med 309L.

Meltolit 309L Mo-PW

Rörelektrod för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Ger god spricksäkerhet. Används även som bufferttråd vid cladding och hårdpåläggning. Innehåller Mo för extra korrosionsbeständighet jämfört med 309L. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit 310

Rörelektrod för svetsning av eldhärdiga stål upp till 1100°C såsom SS 2361 samt kolstål mot 18/8 Cr Ni-stål eller motsvarande stålkvaliteter.

Meltolit 312

Rörelektrod för för svetsning av artskilda stål (rostfri mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp nedslitna kugghjul, reparationer av kolvstänger då den inte lämnar porer eller bränndiken och för bultutdragning.

Meltolit 316L

Rostfri rörelektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer.

Meltolit 316L-PW

Rostfri rörelektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit 316L MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer.

Meltolit 318

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av Niob eller titan-stabiliserade rostfria stål med 16-21 Cr, 6-13 Ni och upp till 3 Mo såsom 316Ti(S31635), 316Cb(S31640) och 318(S31640). Används även som påläggning där högre korrosionsbeständighet krävs.

Meltolit 347

Rutil flyssfylld rörtråd för svetsning av rostfria stål innehållande 16-21 Cr och 8-13 Ni som utsätts för högre temperaturer. Ex 321(S32109) och 347(S34709). 

Meltolit 253

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av extra värmehållfasta stål såsom 309(S30900), AVESTA 153MA(S30415) och AVESTA 253MA(S30815). Tråden har en skalningstemperatur på över 1000°C och är mycket motståndskraftig mot svavelattacker.  

Meltolit 253-PW

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av extra värmehållfasta stål såsom 309(S30900), AVESTA 153MA(S30415) och AVESTA 253MA(S30815). Tråden har en skalningstemperatur på över 1000°C och är mycket motståndskraftig mot svavelattacker. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit 385 (904L)

Rutil flussfylld rörtråd av helaustenitisk extra kolhaltig legering för svetsning i ex petrokemisk industri där högre förekomster av syrakoncentrationer förekommer.

Meltolit Duplex (2209)

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av lågkolhaltiga duplexa stål såsom S31803, S32205, S32304, S32202, S32101. Går även att svetsa duplexa stål mot andra rostfria stål och låglegerade stål.

Meltolit Duplex (2209)-PW

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av lågkolhaltiga duplexa stål såsom S31803, S32205, S32304. Går även att svetsa duplexa stål mot andra rostfria stål och låglegerade stål. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit Lean Duplex

Rutil flussfylld rörtråd för svetsning av lågkolhaltiga lean-duplexa stål där det inte får innehålla Mn. Såsom S32001, S32304, S32101, S32003, S32202. Går även att svetsa duplexa stål mot andra rostfria stål och låglegerade stål. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen.

Meltolit Super-Duplex (25 9 4)

Flussfylld rörtråd för svetsning av super-duplexa stål såsom S32520, S32550, S32750 mfl. Går även att svetsa super-duplexa mot andra rostfria stål och låglegerade stål.