Skip to the content

Rörtråd Hårdpåsvetsning

När det gäller hårdpåsvetsning är rörtråd den absolut främsta och vanligaste svetsmetoden tillsammans med MMA-elektroder. Vi har ett mycket stort sortiment av rörtrådar för diverse applikationer. Många av rörtrådarna finns både som gasskyddade där man använder sig av en skyddsgas vid svetsningen och självskyddade (OA) där ingen extra skyddsgas behövs. Vid hårdpåläggning är det alltid bra att lägga ett buffertlager med en mjukare tråd för ökad livslängd och slittålighet samt undvika sprickbildning. I dessa fall rekommenderar vi Meltolit 707 som buffertlager. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit 707 FCW

Rutil rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Lättslaggad, med mycket god inträngning och hög effektivitet. 

Meltolit 707 MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Mycket god inträngning och hög effektivitet. 

Megafil 725M

Rörtråd för påsvetsning.Medelhård rörtråd för ytbeläggningar.Svetsgodset är svarvbart .Påsvetsning av slitagedelar, räls,skenkors, hjulflänsar, bärhjul, rullar, axlar, drev, pumphjul och ventiler.

rörtråd påläggning

Megafil 740M

Lik Meltolit 725 men hårdare, ca 425 HB.

Megafil 750M

Medelhård rörtråd för påsvetning för ytbeläggningar. Beständig mot abrasivt slitage samt tryck och slagpåkänning. Högayttryck. Slitagedelar, transportrullar, grävtänder och maskindetaljer/maskindelar samt krossverktyg.

rörtråd påläggning

Megafil 760M/B

Hård rörtråd för påsvetsning på arbetsstycken utsatta för slitage. Högt utbyte med god beständighet mot slitage . Beständig mot abrasivt slitage samt tryck och slagpåkänning. Påsvetsning på slitagedelar till maskiner (ex jordbearbetningsmaskiner, transportörer etc.), kanter, knivar, tänder, valsar, sandtransportörer, pumpar, grävtänder samt maskindelar.

DURMAT FD 601

DURMAT FD 601 är en flussfylld rörtråd för  hårdpåläggning där svetsgodset ger en CrMoWv legering med en hårdhet upp till 60 HRC även med relativt långsam avsvalning. Vid förvärmning tillsammans med långsam avsvalning har tråden bra motståndskraft mot sprickbildning. God värmeresistens. Speciella applikationer: Delar utsatta för nötning, slag och kompression, sandpumpar, dräneringspumpar, verktygsskarvar etc. Finns som gasskyddad eller OA(open arc).

DURMAT FD 609

Flussfylld rörtråd med hög kromhalt för slitande nötning. Svetsgodset får högt motstånd mot slag och medium abrasion. Trots sin hårdhet på 55-57 HRC är svetsgodset sprickfritt även vid svetsning i flera lager och kan användas upp till 700°C. Finns som gasskyddad eller OA(open arc). Typiska applikationer: Krossar, stenkrossar, skärverktyg och behållare för korrosiva vätskor.

påläggning rörtråd

Meltolit FD 51

Nb-Cr legerad rörtråd för påsvetsning på arbetsstycken utsatta för kraftigt slitage. Med högt utbyte och med mycket hög slitagebeständighet samt mot mycket kraftig nötande slitage. Ger full hårdhet i 1:a lagret. Kan inte värme- eller maskinbearbetas efter svetsning. Finns som gasskyddad eller OA(open arc). Typiska applikationer: Flismaskiner, pumpar, transportskruvar, plogar, fläktblad mm. 58-59 HRC.

DURMAT FD 62

DURMAT FD 62 är en rörtråd med hög kol och kromhalt speciellt för påläggning av delar utsatta för extremt nötande slitage. För bästa resultat ska man undvika att belägga delar utsatta för högt tryck och slag. FD 62 bör läggas på i maximalt 2 lager om max 10mm. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller FD 200 K.

Speciella applikationer: Slitplåt, cementpumpar, muddringständer, tänder på avfallskrossar etc. Hårdhet 60-63 HRC. 

DURMAT FD 64

DURMAT FD 64 är en C-Cr-B -legerad flussfylld rörtråd resistent mot rejält slitage vid förhöjda temperaturer. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW.

Speciella applikationer: Cement industri, asfaltstransportörer, mineral och tegelstensindustri, gruvindustri och andra delar utsatta för kraftigt slitage i kombination med höga temperaturer.

DURMAT FD 78

Flussfylld rörtråd där påsvetsning mot extrem nötning krävs. Svetsgodset har en hög skrap och slitbeständighet. Kan inte värme- eller maskinbearbetas efter svetsning. Finns som gasskyddad eller OA(open arc).

Typiska applikationer: Sinterverk, gruvindustri, grusindustri, kedjor, betongpumpar osv. Hårdhet: 64-68 HRC.

DURMAT FD 733

Flussfylld rörtråd innehållande extremt hårda kromkarbider och niobkarbider inbakade i en FeBC-matris. Svetsgodset är mycket finkornigt och extremt hårt, redan i första lagret får man upp till 67 HRC. Används främst för påläggning av delar som kräver hög abrasionsbeständighet men samtidigt kräver låg slag och nötningsbeständighet. Finns som gasskyddad eller OA(open arc).

Typiska applikationer: Transportskruvar, sandverk, mudderverk, keramisk industri, fläktväggar, pumphus och brikettfabriker.

DURMAT NI-FD

Självskyddande rörtråd för extremt nötande slitage med moderat chock- eller tryckpåkänning. Applikationer som blandarblad, borrutrustning, skraparblad. Industrier med verksamhet inom sand, grus, lera, keramik, (gruvind, gjuterier, krossverk)

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co1

Koboltlegerad hårdpåsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, oxidation, värme och slitage. Ventiler, blandarskruvar, varmklippsverktyg, gjutdetaljer, klippegg.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co6

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning på detaljer som utsätts för kraftig korrosion, oxidation, värme och slitage. Hårdheten vid förhöjd temperatur upp till 900 C är en framträdande egenskap för S-6. Påsvetsning av ventilsäten i motorer, formverktyg, knivblad, transportskruvar, sänken, ventilsäten, pumpar. Används inom stål-, kemi och oljeindustri.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co12

Kobolt-Cr-Volframlegerad hårdsvetselektrod med hög värmebeständighet och med utsäkta egenskaper mot friktion. Speciellt lämplig för detaljer utsatta för värmechock, erosion, korrosion och temperaturslitage. För detaljer i miljöer med gas, ånga och hög syrahalt. För hårdpåläggning på extredorskruvar, varmklippsverktyg, dragverktyg och lagerytor.

cobolt rörtråd stellite

Meltolit Co21

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning av detaljer som utsätts för temperatuväxlingar. Beständig mot slag, tryck och korrosion. Påsvetsning av gradningsverktyg, matriser, ventilsäten, tubiner, ventiler etc.